Pradaxa AF

Pradaxa bij non valvulair AF*

Meer info

wat is boezemfibrilleren?

Pradaxa bij THO en TKO*

Meer info

wat is trombose en longembolie?

Pradaxa bij DVT en LE*

Meer info

* INDICATIE PREVENTIE VAN CVA EN SYSTEMISCHE EMBOLIE BIJ NON VALVULAIR AF

Pradaxa is geregistreerd voor: preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren, met één of meer van de volgende risicofactoren: CVA of TIA in de anamnese; leeftijd 75 jaar en ouder; hartfalen, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasse 2; diabetes mellitus; hypertensie.

* INDICATIE PREVENTIE VAN VTE NA ELECTIEVE THO EN TKO

Pradaxa is geregistreerd voor: primaire preventie van veneuze trombo-embolische (VTE) aandoeningen bij volwassen patiënten die electief een totale heupvervangende operatie (THO) of een totale knievervangende operatie (TKO) hebben ondergaan.

* INDICATIE BEHANDELING EN PREVENTIE VAN DVT EN LE

Pradaxa is geregistreerd voor: de acute behandeling van diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) en ter preventie van recidiverende DVT en LE bij volwassenen.